Atrakcje turystyczne

Mury obronne Namysłowa – ul. Piastowska

Dodaj do planera

Świadkami burzliwej historii Namysłowa są średniowieczne mury miejskie. Ich budowę rozpoczęto w 1350 r. z inicjatywy króla czeskiego Karola IV, który także częściowo je sfinansował. Mury wzniesiono z kamieni polnych i cegły na wysokość 8 m, a następnie podwyższono blankami o kolejne 2 m. W niektórych miejscach ich grubość sięgała aż 2,2 m. Wcześniejsze miejskie fortyfikacje, które nie przetrwały do czasów współczesnych, były prawdopodobnie ziemno-drewniane. Źródła historyczne podają, że w ciągu zachowanych do dziś murów znajdowało się 45 wież i baszt. W 2. poł. XVIII i w XIX w. postępowało niszczenie i usuwanie niepotrzebnych już fortyfikacji miejskich. Budulec pozyskany z rozbiórki przeznaczono na budowę nowych obiektów, a w miejscu dawnej fosy utworzono promenadę. Najlepiej zachowane fragmenty murów oglądać można w części północnej miasta, wzdłuż rzeki Widawy, oraz w części wschodniej, przy Bramie Krakowskiej.

W okolicy ulicy Piastowskiej, w pobliżu zamku znajdują się dwa arkadowe przepusty, przez które przepływa odnoga Widawy. Tego typu rozwiązanie architektoniczne sprawiło, że w tym miejscu utworzyła się tzw. Wyspa Młyńska.

Dzięki prowadzonym w ostatnich latach intensywnym pracom oraz środkom z unijnego projektu „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna” została przeprowadzona gruntowna renowacja murów przy ulicach Staszica oraz Piastowskiej, co znacząco podniosło atrakcyjność obiektu.

Panorama 3D

Wyznacz trasę