Położenie geograficzne

Powiat Namysłowski, położony w północno-zachodniej części województwa opolskiego, pomiędzy Wrocławiem a Kluczborkiem, pochwalić się może zarówno licznie występującymi tu lasami, zbiornikami wodnymi, malowniczymi krajobrazami jak i ciekawą historią, której trwałe ślady stanowią zachowane zabytki i pamiątki dziedzictwa kulturowego. Stolicą powiatu jest Namysłów, przez który malowniczo przepływa rzeka Widawa.
Czytaj więcej

O regionie

Powiat namysłowski obejmuje tereny gmin Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Pokój oraz Wilków, położonych w obrębie Stobrawskiej Strefy Rekreacji i Rehabilitacji – części północnej, na północ od Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Znajdziemy tutaj przede wszystkim interesujące zabytki architektury sakralnej i świeckiej, a także atrakcyjne przyrodniczo tereny, stwarzające przestrzeń do odpoczynku.
Czytaj więcej

Rys historyczny i dziedzictwo kulturowe ziemi namysłowskiej

Poszukując pierwszych historycznych wzmianek o ziemi namysłowskiej, nie wystarczy sięgnąć do średniowiecza. Najwcześniejsze ślady osadnictwa na tym terenie, odkryte podczas wykopalisk w Świerczowie, pochodzą z epoki kamienia, a dokładniej z mezolitycznej kultury chojnicko-pieńkowskiej, z ok. V w. p.n.e. Podczas prac archeologicznych w okolicach Woskowic Małych i Bierutowa odnaleziono natomiast liczne pozostałości z epoki brązu. Wiele z tych artefaktów można obejrzeć w Izbie Regionalnej...
Czytaj więcej

Idea Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji

Największymi atutami powiatu namysłowskiego są: ciekawa historia i zachowane jej trwałe ślady w postaci dziedzictwa kulturowego oraz bogata, w niektórych miejscach wciąż nieodkryta, przyroda. Istotną jej część tworzą zasoby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Czytaj więcej