Zabytki

Kapliczka w Wielołęce

Dodaj do planera

Kapliczka, będąca jednocześnie dzwonnicą, została wzniesiona pod koniec XIX w. w stylu eklektycznym. Jest ona murowana z cegły, nieotynkowana i stanowi typowy przykład małej architektury charakterystycznej dla terenów Śląska Opolskiego – podobnie jak kapliczki w innych miejscach regionu. Budowla ma trzy kondygnacje, wyraźnie od siebie oddzielone gzymsem i fryzem kostkowym. Od strony frontowej znajdują się wnęki z oknami w drewnianych ramach, za którymi umieszczono figury. Dwuspadowy dach zwieńczony jest krzyżem.

Panorama 3D

Wyznacz trasę