Zabytki

Dzwonnica w Polkowskiem

Dodaj do planera

Wolnostojąca dzwonnica we wsi Polkowskie została wzniesiona na planie kwadratu w XIX w. jako budowla murowana, częściowo otynkowana. Ma trzy kondygnacje, pierwsza jest wyraźnie oddzielona od pozostałych, na każdej znajdują się otwory okienne, łamane łagodnym łukiem, podobnie jak wejście. Całość zwieńczona jest ostrosłupowym dachem. Każdy poziom dzwonnicy oddziela strop z belek z drewnianą podłogą.

Panorama 3D

Wyznacz trasę