Zabytki

Kościół pw. św. Jadwigi w Dąbrowie

Dodaj do planera

Na stromym wzniesieniu, w sąsiedztwie dawnego parku dworskiego, otoczony kręgiem starych dębów, stoi kościół pw. św. Jadwigi. Jego historia sięga 1600 r. Fundatorem świątyni był Kasper Kottulinski von Jeltsch. Pierwotnie funkcjonowała ona jako ewangelicka, dopiero w roku 1654 przekształcona została w kościół katolicki. Budowla jest orientowana, wzniesiona z cegły, na kamiennej podmurówce. Przez kilka wieków swojego istnienia poddawana była przekształceniom i remontom. Niektóre z prac nadzorował mistrz murarski Hasenwinkel z Namysłowa. W 1892 r. wybudowano murowaną wieżę, w miejsce poprzedniej, drewnianej, a w 1906 r. przekształcono dach, montując nowe wiązania oraz zmieniając pokrycie gontowe na dachówkę.

Z wyposażenia wnętrza na uwagę zasługuje przede wszystkim ołtarz główny o cechach barokowych, datowany na 1700 r., wraz z rzeźbami przedstawiającymi króla Dawida oraz biskupa o nieznanej tożsamości. Innym ciekawym zabytkiem, z połowy XVIII w., jest chrzcielnica w kształcie anioła dźwigającego czarę. Interesujące są także boczny ołtarz oraz ambona z rzeźbą Boga Ojca na baldachimie. W kościele można również zobaczyć dwie późnorenesansowe stalle, datowane na ok. 1600 r., oraz XVIII-wieczne ławy.

Na przykościelnym cmentarzu znajdował się żeliwny nagrobek Wiktora i Wilhelminy von Spiegel, w kształcie trójbocznego cokołu zwieńczonego urną, datowany na połowę XIX w., niestety został skradziony przez nieznanych sprawców.

Panorama 3D

Wyznacz trasę